Menu
Tablet menu

Intern Begeleider

De intern begeleider zorgt ervoor dat het onderwijsproces voor leerlingen en leerkracht optimaal verloopt en dat elke leerling passend onderwijs verkrijgt.

Aan de hand van methodeonafhankelijke toetsen en leerlingbesprekingen met de leerkrachten heeft de intern begeleider zicht op het verloop van de ontwikkeling van alle leerlingen. Op het moment dat de leerkracht in samenspraak met ouders en de intern begeleider signaleert dat de ontwikkeling niet optimaal verloopt en er bijzonder onderwijsbehoeften zijn vullen alle betrokkenen een groeidocument in. In het groeidocument formuleren ouders en leerkracht de zorgvraag. Tijdens het OT (=ondersteuningsteam bespreking) worden hulpvragen  verduidelijkt en is de orthopedagoog aanwezig. De orthopedagoog verduidelijkt de pedagogische en didactische vragen en ‘zorgen’ . Tijdens het OT wordt met ouders en leerkracht het vervolgtraject besproken: op welke manier we het onderwijs passend voor uw kind kunnen maken. Op het moment dat er externe specialisten bij de zorg voor het kind betrokken zijn worden deze ook uitgenodigd voor het OT, denk aan logopedist en fysiotherapie.

Tijdens het OT kan blijken dat er een onderwijsarrangement nodig is om de doelen die bij het OT worden gesteld te bereiken. De intern begeleider meldt het kind aan bij de OTG (= bovenschoolse scholengroep).  Tijdens het consult bij het OTG wordt opnieuw de zorgvraag besproken en beslist of er daadwerkelijk een arrangement nodig is om de doelen te bereiken of dat de doelen niet haalbaar zijn. In dit geval is een diepte- of intensief-arrangement nodig en hiervoor moet de leerling met de zorg aangemeld worden bij het CTO (= Commissie Toelating Onderwijsvoorziening).

Ouders en intern begeleider melden de leerling aan bij het CTO. Tijdens dit consult wordt met ouders besproken welke vorm van  speciaal basisonderwijs het beste de zorgvraag van de leerling beantwoordt en welke onderwijsvorm passend is voor het kind. De intern begeleider van school is tevens bij dit consult aanwezig. Het CTO bestaat uit een schoolarts, vertegenwoordiger van het regulier basisonderwijs, vertegenwoordiger van het speciaal basisonderwijs, een orthopedagoog en een secretaresse.

 

back to top

Contact Informatie

 

Continuïteit op De Dijk