Menu
Tablet menu

Dijk items

Virtuele rondleiding door onze school. 

Jaarverslag 2016/2017

Schoolgids compilatie 2018/2019

Inspectierapport  2017

Tevredenheidspeiling 2012

Schoolplan 2015/2019

Het lied van De Dijk.

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld, is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school. Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om ook anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen.

Vinden ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 40 vragen.

Om de volledige versie te lezen, bent u van harte welkom om deze op school te bekijken.

Om de slotconclusie leerlingenquête te lezen klikt u hier 

Om de slotconclusie ouderenquête te lezen klikt u hier

More in this category: « Notulen MR Foto's 2017-2018 »
back to top

Contact Informatie

 

Continuïteit op De Dijk