Menu
Tablet menu

Inspectierapport.

De manier waarop de onderwijsinspectie toezicht op het onderwijs houdt is veranderd. Officieel gaat deze verandering in op 1 augustus 2017, maar in de afgelopen periode hebben een zeventigtal schoolbesturen in Nederland deelgenomen aan een pilot van de inspectie om ervaring op te doen met deze veranderde vorm van toezichthouden. Meerwerf was een van deze schoolbesturen. In de nieuwe opzet richt de inspectie zich in eerste instantie op het schoolbestuur. Onderzocht is of het schoolbestuur goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en hoe het zorgt voor schoolverbetering. Ook is er onderzocht of het bestuur voldoende geld heeft om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen. Dit alles onder het motto ‘Wat gaat er goed’, ‘Wat kan beter’ en ‘Wat moet er beter’. Ter verificatie van de verantwoording van het schoolbestuur heeft de inspectie op twee van onze scholen nader onderzoek gedaan.

Het rapport dat wij op basis van het inspectieonderzoek hebben ontvangen, stemt tot tevredenheid. De inspectie concludeert dat onze kwaliteitszorg en de kwaliteit van ons onderwijs van voldoende niveau is. Op enkele onderdelen scoren wij zelfs een goed. Financieel gezien is Meerwerf gezond.
In het rapport geeft de inspectie een aantal aanbevelingen in de categorie ‘Wat kan beter’. Deze aanbevelingen worden ter harte genomen.

Het complete inspectierapport is hier te lezen.

Fancy Fair op De Dijk.

Woensdag 10 mei werden de juffen en meester van De Dijk bekogeld met natte sponsen! Dit was een onderdeel van de Fancy Fair, die georganiseerd is door groep 8. Groep 8 gaat met de Sail 2017 twee bootjes bouwen. Dit kost natuurlijk geld en met de Fancy Fair kon er een mooie bijdrage verdiend worden. 

Hier vindt u de foto's. 

Koningsspelen 2017.

Wat een vrolijke boel op De Dijk vandaag!

De koningsspelen 2017 startte met een optocht door de wijk en daarna spelletjes doen in de groep. In de middag verzorgde groep 5 t/m 8 een podiumoptreden.

Foto's

Groepen 5 naar de schouwburg.

Groep 5 a en b zijn naar de schouwburg geweest op Willemsoord. Zij gingen naar de voorstelling 'De grote illusionist'. Deze voorstelling zat vol grappen, humor, romantiek, goochelacts en meer. Kortom: een magische voorstelling! Luca mocht de sleutel bewaken en heeft dit heel goed gedaan! Ook kwamen wij oud klasgenoot Robin Goli tegen, dit vonden de kinderen heel leuk! De kinderen hebben genoten en de juffen ook. 

Schoolvoetbal finale!

Schoolvoetbal finale dag!

Woensdag 12 april streden De Dijk 1 en De Dijk 4 in de finale van het schoolvoetbal. De Dijk 1 is met het elftal geëindigd op de 2e plaats. De Dijk 4 is met het zevental geëindigd op de 6e plaats. We hebben mooie, sportieve wedstrijden gezien en zijn trots op onze kanjers!

Foto's. 

Groep 3 nieuws!

In het kader van de nationale buitenlesdag heeft groep 3 het dictee buiten op het schoolplein gemaakt met stoepkrijt!
Foto's.

Een aantal kinderen van groep 3 lezen vanaf nu samen met tutors uit groep 8! Door samen te lezen met een sterke leerling worden de leeskilometers van groep 3 verhoogd! De kinderen uit beide groepen zijn hier super gemotiveerd mee bezig. 
Foto's

Schoolvoetbal

Schoolvoetbal finale dag!

Woensdag 12 april streden De Dijk 1 en De Dijk 4 in de finale van het schoolvoetbal. De Dijk 1 is met het elftal geëindigd op de 2e plaats. De Dijk 4 is met het zevental geëindigd op de 6e plaats. We hebben mooie, sportieve wedstrijden gezien en zijn trots op onze kanjers!

Foto's. 

Schoolvoetbal dag 1!

 Hier vindt u een aantal foto's.

Schoolvoetbal dag 2!

Hier vindt u een aantal foto's van De Dijk 2.

Team De Dijk 1 en De Dijk 4 spelen ook op woensdag 12 april in de finale. 
De Dijk 1 in de winnaarspoule en De Dijk 2 in de winnaarspoule. 
Op www.schoolvoetbaldenhelder.nl vindt u alle informatie hiervoor. 

 

Tennisles door HTC

Woensdag 29 maart kregen stond de gymles in het teken van Tennissen! HTC kwam deze les geven.

FOTO'S

Het Lied van de Dijk

Meerwerf

 
 

Contact Informatie